1. Ga naar Instellingen > Medewerker.

  2. Klik op Extra velden

  3. Klik vervolgens op het + symbool om een extra veld aan te maken. 

  4. Voer bij Naam de titel in van het extra veld bv BHV diploma.

  5. Voer nu een Helptekst in bv is de medewerker in het bezit van een diploma.

  6. Selecteer nu het soort antwoord veld:                                                                       Tekst is genoeg ruimte voor een woord/ korte zin,                                             Alinea tekst voor meer tekstruimten.                                                                             Meerkeuze antwoord hierbij dient er na iedere keuze een nieuwe regel gekozen worden.

  7. Klik nu op Opslaan.

Je hebt nu een extra vragenveld toegevoegd aan de personeelskaart.

Kan ik achteraf nog wijzigingen aanbrengen in de gemaakte velden?
Door op het Potlood symbool te klikken achter de extra veld kun je wijzigingen aanbrengen.

Heb je het antwoord gevonden?