Extra Velden

Extra personeels informatie toevoegen aan de personeelskaart.

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Stappen Werktijden 1.0

 • Ga naar Instellingen > Medewerkers

 • Klik op Extra velden

 • Klik vervolgens op het + Toevoegen om een extra veld aan te maken.

 • Voer bij Naam de titel in van het extra veld bv BHV diploma

 • Voer nu een Helptekst in bv is de medewerker in het bezit van een diploma

 • Selecteer nu het soort antwoord veld:                                                                      

  Tekst is genoeg ruimte voor een woord/ korte zin,                                            

  Alinea tekst voor meer tekstruimten.                                                                             Meerkeuze, hierbij dient er na iedere keuze een nieuwe regel gekozen te worden

 • Klik nu op Opslaan


Je hebt nu een extra vragenveld toegevoegd aan de personeelskaart.

Kan ik achteraf nog wijzigingen aanbrengen in de gemaakte velden?
Door op het Potlood te klikken achter het extra veld kun je wijzigingen aanbrengen.

Was dit een antwoord op uw vraag?