Stappen 

  • Ga naar Instellingen > Werktijden

  • Druk de Ruilen switch aan (groen) of uit (grijs).

  • Vervolgens Opslaan.

De medewerkers kunnen nu onderling ruilen met elkaar of niet meer. 

Heb je het antwoord gevonden?