Stappen:
Via de app.

  • "Selecteer de dienst' waarbij je een opmerking wilt toevoegen.

  • "Schrijf een opmerking' bij de dienst.

  • Klik vervolgens op het papieren vliegtuig icoontje om het te "Versturen'.

De persoon die de dienst heeft aangemaakt zal nu een melding ontvangen dat een opmerking is geplaatst bij deze dienst.

Heb je het antwoord gevonden?