Stappen 

  1. Ga in de groene balk naar ''Werktijden''.

  2. Vervolgens naar "Medewerkers > Week ... .

  3. Kies de gewenste medewerker en dag om de dienst in te plannen en klik vervolgens op het grijze blokje.

  4. Selecteer de gewenste dagen voor welke dagen je de dienst wilt laten herhalen. De dagen worden groen. 

  5. Kies vervolgens ''Inplannen''. 

Je hebt nu in één keer een dienst toegevoegd voor meerde dagen tegelijk. Ook kan je ervoor kiezen om de dienst te laten herhalen. 

Heb je het antwoord gevonden?