Stappen

  • Rechtsboven pijltje naar beneden Instellingen > Werktijden.
  • Zet Beschikbaar vervolgens op groen.
  • Indien gewenst kan Herhalen ook aangezet worden.
  • Klik op Opslaan.

Medewerkers kunnen nu hun beschikbaarheid opgeven.

Heeft u het antwoord gevonden?