Stappen

  • Rechtsboven pijltje naar beneden Instellingen > Werktijden.

  • Zet Beschikbaar vervolgens op groen.

  • Indien gewenst kan Herhalen ook aangezet worden.

  • Klik op Opslaan.

Medewerkers kunnen nu hun beschikbaarheid opgeven.

Heb je het antwoord gevonden?